Saada vihje
Ekovir tahab Kohtla-Järvel prügiveo hinna kahekordistada (0)

Ekovir tahaks Kohtla-Järvel konteinerite tühjendamise eest peaaegu kaks korda suuremat tasu saada. PEETER LILLEVÄLI 

Kaks aastat tagasi Kohtla-Järve jäätmeveohanke konkurentidest märgatavalt madalama hinnaga võitnud OÜ Ekovir küsib nüüd linnalt luba tõsta teenustasu lausa 82,1 protsenti.

 

OÜ Ekovir asus jõuliselt prügiveo hinna tõstmist taotlema poolteist aastat tagasi. Jõhvis sooviti hinda tõsta 75,9% (pärast pikki vaidlusi saavutati oma tahtmine, küll kahes jaos tõstmisega); Kohtla vallas küsiti 40protsendilist hinnatõusu (saadi 10%) ja Toilas koguni 99,1protsendilist (saadi 45% + lepingu pikendamine aasta võrra).

Jõhvi korteriühistute esindajad viitasid hinna üle vaidlemise käigus korduvalt Kohtla-Järve madalatele prügiveohindadele − kuidas sai Ekovir vähem kui aasta varem seal nii madala pakkumise teha, kui Jõhvi niigi kõrgemad hinnad neil majandada ei võimalda.

Aasta hiljem ei saa Ekovir ka Kohtla-Järvel enam teenuse seniste hindadega hakkama.

Millistel tingimustel võib hinnatõusu taotleda?

Vedaja saab taotleda kas ühe või mitme olmejäätmete liigi puhul teenustasu suurendamist või kõigi olmejäätmete liikide puhul teenustasude üheaegset suurendamist konkreetses veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha /—/ kulusid, mida ei olnud vedajal võimalik Kohtla-Järve linnaga lepingu sõlmimise ajal ette näha.

Allikas: Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri

Jälle see prügila hinnatõus

Vahetult pärast jaanipäeva Kohtla-Järve linnavalitsusele saadetud kirjas  taotleb Ekovir ühe kuupmeetri segaolmejäätmete teenustasu suurendamist praeguselt 2,43 eurolt 4,43 euroni.

Põhjuseks tuuakse − nagu ka kõigi eespool nimetatud hinnatõusu taotluste puhul − ennekõike segaolmejäätmete vastuvõtmise hinna tõus Uikala prügilas rohkem kui kahekordseks ehk siis tõsiasi, et prügilas varem Ekovirile pikalt kehtinud soodustus, mis võimaldas firmal hangetel hämmastavalt soodsaid pakkumisi teha, sai otsa.

Teise põhjusena märgitakse kütuse hinna 15protsendilist kallinemist võrreldes lepingu sõlmimise ajaga 2016. aasta aprillis.

Veel tuuakse taotluses esile, et prügilas on lepingu sõlmimisest alates tõusnud ka biojäätmete ja suurjäätmete vastuvõtu hind (vastavalt 4,5 ja 5 eurot tonni kohta).

Märgitakse ka, et kuna Ekoviri teeninduspiirkonda pole paigaldatud paberi- ja kartongijäätmete konteinereid, on nende jäätmete arvestuslik maht hankedokumentides ette nähtud 530 tonni asemel umbes sada tonni ning seegi tuleb olmejäätmetest välja sortida. Prügifirmal jääb seetõttu 80% plaanitud tulust saamata.

Puhkuste aeg 

Kohtla-Järve linnavalitsuses olid eile asjaomased ametnikud äsja puhkuselt tulnud või puhkusele läinud ning Ekoviri taotluse kohta ei osatud suurt midagi arvata.

Just tööle naasnud keskkonnaspetsialist Kersti Juuse oskas öelda vaid paberi- ja kartongikonteinerite kohta − et linnavalitsus on juba mõnda aega korteriühistuid survestanud neid tellima ja paigaldama, asi edeneb, aga mitte piisava kiirusega.

Hinnatõusu taotluse kohta ütles ta, et küsitav hind jääb linnavolikogu neli aastat tagasi vabaturuhindu arvestades kehtestatud piirmääradele alla.

Juuse lubas end tööpäeva lõpuks asjaga paremini kurssi viia, siis aga enam telefonile ei vastanud.

Linnavolikogu majanduskomisjoni esimees Mark Fjodorov polnud taotlusest teadlik ega saanud selle kohta ka midagi arvata. Majanduskomisjon tuleb kokku augusti teises pooles.

Taotlusest ei teadnud ka puhkusel olev linnapea Ljudmila Jantšenko, küll aga arvas ta hinnakasvu suurusest kuuldes, et see ei ole reaalne.

Linnapead asendav aselinnapea Deniss Veršinin telefonile ei vastanud.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.