Saada vihje
Audit: Kohtla-Järve majade pragunemist põhjustab vana kaevandus (0)
Elanikud panevad seintesse tekkinud lõhed kinni, ent maja vajub ikka edasi ja peagi annavad endast märku uued praod.
PEETER LILLEVÄLI 

Tehnilise järelevalve ameti tellimusel valminud uuring sedastas, et hoonete kahjustused on osalt põhjustatud sügavamate pinnasekihtide liikumisest ning majade vajumine vähehaaval jätkub.

 

“Näete, siin seinas on pragu. Lähme neljandale korrusele, seal on rõdu seinas suur pragu. Enamik pragusid ongi kinni pandud, aga uusi tekib pidevalt juurde,” juhib Kohtla-Järve korteriühistute juhtide assotsiatsiooni juhatuse liige Jelena Mutonen meid Sinivoore tänava 13. maja keskmistes trepikodades pragude jälil ühelt korruselt teisele.

“Siin on koridori põrandas lõhe, plaadid on kumeralt üles kerkinud,” näitab ta kolmandal korrusel.

“Siin on kumerus veel suurem,” esitleb korrus kõrgemal.

Jälgi suletud pragudest on ohtralt ka korterites ja keldrites. Sulgema võib neid jäädagi − ikka ja jälle tekivad uued. Elanikel on hirm, kuidas võib maja selline liikumine mõjutada torustikke. On nõutus, kuidas seesugust maja soojustada.

Footer reklaam
Test post injection

Majade vajumine jätkub

Mullu augustis pöördus Kohtla-Järve linnavalitsus Lõuna rajooni pragunevate kortermajade elanike murekirjast ajendatuna keskkonna- ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, samuti tehnilise järelevalve ameti (TJA) poole.

Ametkonnad reageerisid hämmastavalt kiiresti: juba septembris tuldi TJAst kohapeale vaatama (lausa kahel korral), järgnes otsus tellida vajumise põhjuste selgitamiseks audit ning juba novembris tehtigi sellega algust.

Nüüd on audit valmis ning eile tutvustati seda algul linnavalitsusele, hiljem Lõuna rajooni elanikele.

Auditiga uuriti Katse 7, Sinivoore 7 ja Sinivoore 13 asuvaid kortermaju, mis on rajatud altkaevandatud alale eksperimentaalkorras eriprojektide järgi ja erilahendusi kasutades. Hoonete ehitamisel arvestati nende vajumisega tulevikus.

Audit tuvastas hoonetel kahjustusi, mis on osaliselt põhjustatud sügavamate pinnasekihtide liikumisest. Kõige paremas seisukorras oli kortermaja Katse 7. Sinivoore  7 ja  13 asuvatel elamutel täheldati väliste ja keskmiste pikikandeseinte vajumised ning sellest tulenevad ja eelkõige trepikodades avalduvad praod. Tuvastati, et hoonete vajumine jätkub vähesel määral.

Majade ehitusaastad on küll teada, ühegi projektdokumentatsiooni ei ole aga õnnestunud seni leida.

Majad kokku ei kuku

TJA peadirektori asetäitja Ingrid Teinemaa ütles, et hoonete vajumises pole midagi enneolematut: “Hooned ikka vajuvad, ka tavalistes piirkondades. Vajuvad ära ja siis jäävad paika. Siin on altkaevandatud ala tõttu see eripära, et vajumine on kestnud pikemat aega ja ikka veel jätkub. Sellegi lühikese aja jooksul, mil me mõõtmisi tegime, oli vajumine täheldatav.”

Teinemaa nentis, et tõenäoliselt on samasugused probleemid ka piirkonna teistes majades.

“Seda ohtu me ei näe, et majad kokku võiksid kukkuda. Küll aga tuleks majaelanikel jälgida torustikke, eriti gaasitorusid, et need liiga tihedalt seina sees ei oleks ja seinal vajudes mängimisruumi oleks. Kui selgub, et toru on liiga tihedalt, tuleb seal ümber ehitada,” rõhutas ta.

Tavapäraselt vastutab rohkem kui kümme aastat pärast kaevandamise lõppu juhtuvate kaevandamisest tulenevate kahjude eest riik ehk keskkonnaministeerium. Kõnealusel juhul pole aga näiteks gaasitoruga seotud ümberehituseks korteriühistul sealt toetust loota.

“Tegemist on erijuhtumiga, millele maapõueseadus ei laiene,” ütles ministeeriumi kommunikatsiooni peaspetsialist Kadri Kauksi.

Uuritakse edasi

Auditi tulemusena leiti, et majade olukorda tuleb edasi uurida.

Eelkõige on vaja selgitada välja maa-alune olukord. Selleks teeb Eesti Geoloogiateenistus lähikuudel georadari uuringu pinnasetiheduse tuvastamiseks.

Sinivoore 13 asuva maja ümbrusse puuritakse kaevanduse sügavusele ulatuvad puuraugud ning kaevatakse lahti hoone vundament, et saada hoonealuse seisundi koha lisateavet.

Paralleelselt jätkab TJA koostöös Kohtla-Järve linnavalitsusega hoonete seisukorra ja vajumiste jälgimist.

“Välismaal on sellistel puhkudel maa-alused tühemikud ära täidetud; uurime, kas seda saaks ka siin rakendada,” ütles Ingrid Teinemaa.

Uute uuringute tulemusi loodetakse tutvustama tulla jaanipäeva paiku.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.