Saada vihje
Elanikud on Kohtla-Järvel tööstuse laienemise vastu (0)
Viru Keemia Grupp.
MATTI KÄMÄRÄ 

Kohtla-Järve elanikud on linnas kavandatava reostust suurendava tootmise laiendamise vastu ja pöördusid probleemi lahendamiseks sotsiaalministeeriumi poole.

Linnaelanikele valmistab muret Viru Keemia Grupi planeeritav ohtlike jäätmete polügooni rajamine Kohtla-Järvele ning tsemenditehase ja lubjakivikarjääri ehitamine linna vahetusse lähedusse.

“Ei ole saladus, et praeguste tootmismahtude juures ületab saastatus Kohtla-Järve regioonis lubatud piirnormid. Suureks probleemiks on põlevkivitolmu ja -tuha sattumine atmosfääri tugeva tuule korral. Selline tolm sisaldab palju inimorganismile kahjulikke keemilisi ühendeid, sealhulgas närvimürgina tuntud fenoole,” märgivad linnaelanikud kirjas.

Kõik see mõjutab negatiivselt linnaelanike tervist, kelle hulgas on palju lapsi ja noori. “Meie piirkonnale on iseloomulik hingamisteede haiguste ja vähktõve keskmisest kõrgem tase, sealhulgas noorte seas. Uute kahjulike ettevõtete rajamine Kohtla-Järvele toob linnaelanike hinnangul kaasa edasise ökoloogiliste ja terviseprobleemide kiire kasvu linnas ja selle lähiümbruses,” seisab pöördumises.

Kirjas öeldakse, et Kohtla-Järve linn on juba praegu ülesaastatud ja keemiliste ühendite näitajad ületavad lubatud piire, mistõttu on kahjulike tootmiste laiendamine lubamatu.

“Meie eesmärk ei ole olemasolevate ettevõtete sulgemine, vaid püüame juhtida teie tähelepanu asjaolule, et uute kahjulike ettevõtete rajamine Kohtla-Järvele toob kaasa edasise ökoloogiliste ja terviseprobleemide kiire kasvu meie kodulinnas ja selle lähiümbruses,” kirjutavad linnaelanikud.

Kirjale allakirjutanud paluvad sotsiaalministeeriumil kasutada tõhusaid meetmeid linnaelanike paremaks teavitamiseks sellistest projektidest, tagades seeläbi info jõudmise suurema osani linnaelanikest.

Linnaelanikud paluvad teemat kajastada meedias, kaasates keskkonnaministeeriumi ja terviseameti spetsialiste, ning ettevõtete rajamisel Kohtla-Järvele pidada eelkõige silmas linnaelanike tervist ja keskkonda.

“Vastasel korral tuleb juba avalik miiting Kohtla-Järve linnaelanike poolt,” seisab pöördumises, millel on ligi 100 allkirja.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.