Saada vihje
Iisaku inimesi vihastanud Võhmar võib saada umbusalduse (0)
Tauno Võhmar on algusest peale pidanud Iisakus gümnaasiumihariduse andmise säilitamist valeks. Nüüd on tõusnud sellelt pinnalt avalik konflikt volikoguga.
MATTI KÄMÄRÄ 

Alutaguse vallavanema Tauno Võhmari sõnavõtt, kus ta kritiseeris volikogu otsust säilitada Iisakus gümnaasiumihariduse andmine, on ärritanud kohalikku kogukonda ning Iisakust valitud volikogu liikmeid, mistõttu on kaalumisel vallavanemale umbusaldusavalduse sisseandmine.

 

Kogu lugu sai alguse sellel esmaspäeval Kohtla-Järve kultuurihoones toimunud riigiametnike välitööde üritusel, kus Võhmar võttis oma sõnavõtus avalikult kritiseerida Alutaguse volikogu kevadist otsust, millega säilitatakse Iisakus gümnaasiumiharidus ning luuakse sinna eriharuna korvpalliakadeemia.

Peab otsust ebamõistlikuks

Võhmari sõnul ei olnud see mõistlik otsus, kuna tegelikult tuleks arendada välja tugev põhikool, mida kogukond aga ei lase teha ja tarvis oleks riigipoolset abi. Samuti mainis Võhmar, et kohapeal algatati gümnaasiumi säilitamiseks allkirjade kogumise aktsioon, kus inimesed tegelikult ei saanud päris õigesti aru, mille eest nad oma allkirja annavad.

Kui vallavanema sõnavõtt sotsiaalmeedia kaudu Iisaku kogukonna ning volikogu liikmeteni jõudis, tekitas see kiire ärritunud reaktsiooni.

Footer reklaam
Test post injection

Alutaguse volikogu liige ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige Annely Oone ütles, et sellisel kombel kogukonna ja volikogu alavääristamine näitab vallavanema ülbet ja üleolevat suhtumist. “Ei saa olla usaldust, kui vallavanem võõraste ees sellisel moel kogukonda solvab,” sõnas ta.

Kriitiline oli Võhmari väljaöeldu suhtes ka Alutaguse volikogu liige Raivo Raap.

“Ega see ilus ei ole. Ta andis läbi avalikkuse mõista, et volikogu on rumal. See pole aktsepteeritav. Sellised asjad räägitakse omavahel läbi, kui on mingis küsimuses erimeelsused,” sõnas ta.

Rõhuv enamus oli poolt

Volikogu esimehe sõnul tuleb arvesse võtta, et gümnaasiumi jätkamise ja korvpalliakadeemia loomise poolt hääletas 17 volikogu liikmest 14. “See otsus tuli raskelt ja seda analüüsiti eelnevalt väga põhjalikult. Täna ei ole vallavalitsusel õigust seda otsust kritiseerida, seda enam, et korvpalliakadeemia käivitamine on alles algstaadiumis,” leidis Raap.

Volikogu esimees ei välistanud, et Võhmari väljaöeldu võib lõppeda talle umbusaldusavalduse esitamisega.  “See küsimus on teravalt üleval, aga kõigepealt me ootame selgitusi ja tahame kaaluda kõiki poolt- ja vastuargumente. Fakt on see, et kui erasektoris juhtuks selline asi, kus töövõtja esineks avalikult tööandja vastu, lõpetataks tööleping selle töövõtjaga ruttu ära,” rääkis volikogu esimees.

Raabi sõnul on Iisaku gümnaasiumi tulevik olnud kogukonna jaoks tundlik küsimus vähemalt viimased 10 aastat. “Selle volikogu otsuse puhul oli kogukonna surve väga tugev. Öelda, et allkirju koguti niisama ja inimesed ei saanud aru, millele nad alla kirjutavad…Mismoodi ei saanud aru? Iga inimene ikka tunneb huvi kui ta kusagile oma allkirja paneb,”  sõnas ta, lisades, et ka Iisaku inimesed on vallavanema sõnade peale solvunud.

Volikogu otsus on täitmiseks

Iisaku vallavolikogu endine esimees, praegune volikogu liige Priit Palmet on samuti Võhmari seisukoha üle nördinud, kuigi mitte üllatunud, sest tema sõnul on vallavanem sama juttu erinevates seltskondades rääkinud sellest ajast peale, kui volikogu gümnaasiumi säilitamise otsustas. “Põhimõtteliselt peab ta 14 volikogu liiget idiootideks. Võib öelda, et kui ta sellele vastu on, ei täida ta volikogu vastuvõetud otsust, kuna see talle ei meeldi,” arutles ta.

Palmeti sõnul on gümnaasiumi küsimus Iisaku inimestele väga oluline ning kui lõpuks jääb peale vallavanema tahe, siis on 5 volikogus olevat Iisakust pärit volikogu liiget oma valijaid petnud. “Mis signaali see annab praegu, kui korvpalliakadeemia on käivitumise staadiumis ja 12 õpilast mujalt Eestist on juba esitanud avalduse siin õppida ja neid tuleb juurde, lisaks veel oma õpilased,” rääkis Palmet, “Kui vallavalitsus ei hakka volikogu otsust täitma, siis on see lastele, lapsevanematele ja kõigile Iisaku inimestele näkku sülitamine.”

Palmet ütles, et antud olukorras ei näe ta võimalust vallavanema ja volikogu edasiseks koostööks. “Endise volikogu esimehena tean, et volikogu otsused on vallavalitsusele täitmiseks ning kui ta seda ei tee, pole muud võimalust, kui umbusaldus,” leidis ta.

Tauno Võhmar ise viibib praegu puhkusel välismaal, mistõttu Põhjarannikul temalt toimuva kohta selgitusi saada ei õnnestunud. Vallavanema telefoninumbril vastas vallasekretär, et Võhmar matkab mägedes ning sel ajal ei saa temaga kontakti telefonitsi ega ka interneti teel.

Alutaguse volikogu otsustas tänavu märtsis, et säilitab Iisakus gümnaasiumiõppe ühes sellega, et praegu seal tegutsevast Reinar Halliku korvpallikoolist arendatakse välja Reinar Halliku korvpalliakadeemia.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.