Saada vihje
Jõhvi kolmekordistab sünnitoetuse (0)
Martin Repinski, Jõhvi vallavanem, Keskerakond. PEETER LILLEVÄLI 

MARTIN REPINSKI, Jõhvi vallavanem, Keskerakond

Jõhvi tahab olla atraktiivne elukoht, mis meelitab ligi noori peresid, kes soovivad valda kodu luua. Sellepärast tahame tõsta sünnitoetuse 750 eurole, mis makstakse välja kolmes osas. Valla eakatele seame sisse nn juubelitoetuse, mida makstakse iga viie aasta tagant.

Nii lapsed kui ka pensionärid on vähim kaitstud ühiskonnaliikmed, keda tuleb märgata ja toetada.

Noorte lahkumine eri piirkondadest on üle-eestiline probleem, millele pole pööratud piisavalt tähelepanu, kuid aastate pärast võib selle küsimusega tegelemiseks olla juba liiga hilja. Selleks tahame Jõhvit uuendada nii välisilmelt kui ka oma sisult ja muuta selle heaks elukeskkonnaks kõigile. Erilist tähelepanu pöörame aga noortele. Ma muidugi ei leia, et noored ei tohiks kuhugi mujale õppima või töötama minna, sest meil kõigil on oma vaba valik, kuid vallavanemana oleks mul väga hea meel, kui Jõhvisse tahetakse tulla või jääda elama, mitte siit jäädavalt lahkuda.

“Sünnitoetuse suurendamine on järjekordne samm, mis võiks kaalukaussi noorte perede elukohavalikul Jõhvi kasuks kallutada. “

Investeerime praegu palju haridusse, toetame lasteaedu, huviringe ja spordiklubisid, rekonstrueerime vanu ja aitame ehitada uusi mänguväljakuid ning püüame tekitada noortele töökohti. Hoogustame noortevolikogu tööd, et noorte ideed avalduksid linna arengus. Oleme uuendanud ka koole. Novembri keskel avasime Jõhvi vene põhikooli renoveeritud hoone. Kui eesti põhikool kolib paari aasta pärast tänapäevastesse tingimustesse, võime öelda, et kõik Jõhvi koolid on teinud läbi uuenduse ja meie õpilased õpivad nüüdisaegses õppekeskkonnas.

Eesmärk on muuta Jõhvi perede elukohavalikul tugevaks kandidaadiks ja sünnitoetuse suurendamine on järjekordne samm, mis võiks seda kaalukaussi Jõhvi kasuks kallutada. Praegu maksab Jõhvi vald lapse sünni korral 256 euro suurust toetust, seda juhul, kui lapse mõlemad vanemad on vähemalt aasta olnud registreeritud Jõhvi valla elanikuna. Kui vallavolikogu otsuse heaks kiidab ja toetus tõuseb 750 eurole, ei maksta seda välja korraga, vaid mitmes osas. Esimesel korral makstakse 250 eurot vanematele välja pärast lapse valla kodanikuks registreerimist, teisel korral saavad vanemad 250 eurot lapse aastaseks saamisel ja kolmandal korral maksab vald 250 eurot pärast lapse teise eluaasta täitumist. Seda siis, kui vanemad on jätkuvalt valla kodanikud ja nende sissetulekult arvestatud maksuosa laekub valla eelarvesse.

Veel on tehtud ettepanek vähendada kohustuslikku sünnile eelnevat ajaperioodi, mille jooksul peavad lapse mõlemad vanemad olema Jõhvi valda sisse kirjutatud praeguselt aastalt poolele aastale. Seda sellepärast, et kõik soovijad jõuaksid enne lapse sündi Jõhvi valla elanikuks registreerida ja toetust saada. Kui räägime valla eelarvest ja koormusest sellele, siis oleme teinud prognoose ning näinud, et muudatuste järel tõusev maksutulu katab lisanduvad kulud. Nii et valla eelarve toetuse tõstmisel ei kannata.

Sünnitoetusele lisaks kingib vald värsketele lastevanematele tavapäraselt kinkekaardi, mille väärtus on 70 eurot. Selle üleandmiseks peab vähemalt üks lapsevanem olema registreeritud valda elama, ükskõik kui kaua ta on seda olnud.

Teiseks tahab Jõhvi vald meeles pidada ka oma eakaid ja hakata pensionäridele maksma nn juubelitoetust 50 euro ulatuses. See ei ole väga suur summa, kuid see oleks valla poolt eakatele sümboolne kingitus. Eelarvest näpistab see umbes 30 000 eurot aastas, kuid oleme sellega arvestanud. Tulevikus võiks toetus minu hinnangul muidugi kasvada või muutuda sünnipäevatoetuseks, mida maksame välja igal aastal.

Loodan, et 20. detsembril kogunev valla volikogu kiidab nii sünnitoetuse kui ka eakate juubelitoetuse heaks, siis saame järjekordselt öelda, et Jõhvi on teinud konkreetsed sammud selleks, et oma elanike elu parandada ja meelitada noori valda elama.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.