Saada vihje
Jõhvis võib lasteaia toiduraha väheneda sügisest (0)
Jõhvi kodanikest vanemate kulutused laste toidurahale lasteaias peaksid sügisest vähenema. Kas see puudutab ka neid lapsi, kes käivad lasteaias teistes omavalitsustes, pole veel selge. 

Valimisliit Jõhvi Eest, kelle üheks valimislubaduseks oli lasteaia toiduraha vähendamine poole peale, tahab oma lubaduse ellu viia sügisest, mis tähendab, et omavalitsus peab leidma söögiraha katmiseks 30 000 eurot. 

Ehkki selle aasta esialgne eelarveprojekt toiduraha tasumist ette ei näe, tahab valimisliit Jõhvi Eest selle sisse viia parandusettepanekuna. Esialgu plaanis koalitsioon sellega oodata maini ja panna see sisse lisaeelarvega eeldatavasti rohkem laekunud tulumaksu arvelt. Kuna opositsioon aga eelarvesse muudatusi planeeris, otsustas koalitsiooni kuuluv valimisliit, et ka nemad teevad ettepaneku selle eelarvesse lülitamiseks veel jaanuari jooksul.

Toidukorra hind kasvas

Et lasteaiad on teinud just taotluse toidukorra hinna tõstmise kohta, siis päris täpset summat, kui palju muudatuse sisseviimine eelarveraha kulutaks, ei ole. Üks valimisliidu Jõhvi Eest liider, volikogu majanduskomisjoni juht Meelis Tint ütles, et kui eelarves on sellel aastal arvestatud vanematelt toiduraha 118 000 eurot, siis selle vähendamiseks poole võrra kuluks 60 000 eurot. Arvestades, et vald hakkab vanemate eest poolt toiduraha kinni maksma alles uuest õppeaastast, on sellel aastal tarvis ligikaudu 30 000 eurot.

“Sellise otsuse tegemine on alati poliitiline tahe ja ma olen seisukohal, et toetama peaks just noori peresid. Mitte näiteks Jõhvi jaamahoone ekspertiisi tegemist. Seal pole tegemist isegi meile kuuluva majaga,” ütles Tint, viidates võimalikele opositsiooni esitatavatele eelarvemuudatustele.

Tindi sõnul on noored pered just see sihtgrupp, keda aidata tuleks, arvestades, et tegemist on eluetapiga, kus lapsed tahavad kasvatamist, kodu sisustamist ja meelelahutusekski tuleks võimalus leida. “Samas on tegemist maksumaksjatega, kelle pärast omavalitsused võistlevad. Me tahame seda sihtgruppi näha Jõhvis elamas ning samuti tahame, et nende järeltulijad Jõhvis elaksid. Seetõttu on nende toetamine oluline,” ütles ta.

Footer reklaam
Test post injection

Kuna lasteaia toidurahast poole tasumine valla poolt on sisse kirjutatud koalitsioonileppesse, on ka partnerite toetus selles küsimuses olemas. “Ka opositsioon võiks tõdeda, et plaan on hea, ja sellega kaasa tulla, mitte lihtsalt põhimõtte pärast vastu hääletada,” lisas Tint.

Täpselt paika mais

Ehkki summad eelarvesse lisatakse juba nüüd, ei teata veel, kuidas täpselt hakkab toidurahast poole kinnimaksmine toimuma. “Viime muudatuse eelarvesse ja jätkame meie esialgse plaaniga, mis nägi ette, et detailse plaaniga tullakse volikokku maikuus. Selleks ajaks oleme teinud eeltöö ja saanud kõik nüansid läbi kaaluda,” ütles Tint, lisades, et fookuses ei tohi olla ainult söögiraha vähendamine, vaid vaatama peab lapsevanema rahalist koormust üldiselt. Sealhulgas kohamaksu, sest selle tõstmine nulliks omakorda toidule minevate kulude kahandamise. “Neid asju peab vaatama laiemalt ning tegema pikemaajalise kava,” märkis ta.

Mais saab selgeks ka see, kas toidurahast pool tasutakse vaid nende Jõhvi laste eest, kes käivad lasteaias Jõhvis, või laieneb see ka nendele lastele, kes on Jõhvi hingekirjas, kuid käivad lasteaias väljaspool oma valda. “Meie esimene valik on toetada oma inimesi ja oma asutusi, kuid kindlasti peab kõik nüansid korralikult läbi kaaluma, et rutates ei sünniks vale otsus,” rääkis Tint.

Opositsiooni kuuluva Eduard Easti sõnul arutab opositsioon küsimust kolmapäeval. “Ma ei ütle, et kõik, mis koalitsioon ette paneb, on halb, aga asju peab arutama, analüüsima,” ütles ta. Samas ei näe ta, et see teema oleks praegu prioriteet.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.