Saada vihje
JUHTKIRI: Ametnike välitööd ja areng (0)

Sellel nädalal algas Ida-Virumaal riigiametnike välilaager, mis kestab 17. augustini ning mille põhieesmärk on “arengustrateegiate jaoks sisuliste ideede kogumine koostöös eri ametkondade ning kohalike partnerorganisatsioonidega”. Kokku osaleb selles ürituses 160 ametnikku 16 asutusest.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on tööde eesmärk aidata kaasa sellele, et elanike elujärg paraneks igas Eesti piirkonnas ning kõigil oleks võimalik elada huvitavat ja kultuurset elu. “Möödunud aastal kaardistati Ida-Virumaa piirkonna võimalused ja vajakajäämised ning saadi hulganisti kontakte, kellega on side säilinud. Loodan, et ka selle aasta välitööde käigus leitakse koostöös partneritega head ja uudsed ideed, mis aitaksid kohalikku elu edendada,” lisas minister.

Eks ole igasugu arutelusid, ümarlaudu ning foorumeid aastate jooksul peetud kümneid ja sadu, iseäranis Ida-Virumaa ja selle arengu teemadel. Iseasi, kui palju on tulu nendest kümnetest ettekannetest ja töötubadest meie reaalsele arengule. Elu näitab, et kui asi jõuab tegelike sammude ja konkreetsete tegevusteni (Ida-Viru tegevuskava), jääb riiklik arenguaparaat toppama.

Aga me ei taha sellega öelda, et see üritus oleks ebavajalik. See kindlasti turgutab turismi ja annab mõnelegi pealinna ametnikule, kes Ida-Virumaa küsimustega kokku puutub, aga ise kuigi tihti siia ei satu, paremad võimalused aru saada, mis elu siin tegelikult elatakse. Loodetavasti on sellest tulevikus ka kasu.

Footer reklaam
Test post injection
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.