Saada vihje
JUHTKIRI Ida-Viru kogub kõik munad ühte korvi (0)

Aasta tagasi toimunud kohalikel valimistel meeldis Keskerakonna maailmavaade ja programm vähestele Toila inimestele. Vaid iga kümnes valija andis oma hääle nende pika nimekirja kandidaadile. Ometigi on aasta hiljem Keskerakond Toilas võimul − seeläbi, et nii vallavanem Eve East kui ka volikogu esimees Roland Peets meelitati oma ridadesse.

Samasugune muundumine on toimunud ka maakonnakeskuses Jõhvis. Keskerakond sai valimistel 21-kohalises volikogus vaid kolm kohta, ent praegu on Keskerakonna käes nii vallavanema kui volikogu esimehe ametikoht, lisaks veel ka abivallavanema ja volikogu aseesimehe koht.

Mis saab Ida-Viru omavalitsustest siis, kui Keskerakond ei peaks ühel päeval enam võimul olema.

Tuleb tunnustada Keskerakonna oskust ja osavust mängida mõlemas omavalitsuses kehva valimistulemuse pealt hilisemate manöövritega endale kätte nii tugevad positsioonid. Tõsi, samal ajal on toimunud võimukaotus Narvas, ent on ilmselt vaid aja küsimus, mil see solvumiste minevikku taandumisel jälle taastub.

Keskerakond on saanud võtta ühe võidu teise järel nendes Ida-Viru omavalitsustes, kus ta varem pole olnud kuigi tugev, mitte seetõttu, et ühtäkki oleks neis valdades tuntud erilist tõmmet Keskerakonna ideloogia poole, vaid pigem seetõttu, et tegu on praeguse  peaministriparteiga. Võib mõista omavalitsusjuhtide pragmaatilist mõtlemist, et kui hoida võimulolijate ligi, siis on ehk lihtsam välja ajada ka riigi raha. Samas kui lähtuda sellestsamast loogikast, tekib küsimus, mis saab Ida-Viru omavalitsustest siis, kui Keskerakond ei peaks ühel päeval enam võimul olema.

Kas siis hüpatakse mõnda teise erakonda või läheb kooris kurtmiseks, et keskvõim ei hooli Ida-Virumaast?

Footer reklaam
Test post injection
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.