Saada vihje
JUHTKIRI: Kes siis vastutab? (0)

Neljapäeval leidis Viru maakohus, et ligi kolm ja pool aastat tagasi Estonia kaevanduses juhtunud traagilises õnnetuses, mis lõppes kahe kaevuri surmaga, ei saa kohtu alla antud kaht füüsilist ja üht juriidilist isikut süüdi mõista. Kohtu arvates ei selgunud eeluurimise käigus ega ka kohtus see, kuidas ja mis asjaoludel täpselt mehed surid, mistõttu pole võimalik öelda, mida süüdistatavad oleks õnnetuse ärahoidmiseks pidanud tegema.

Prokurör seevastu on veendunud, et õnnetuse tekkemehhanism on selge, kuna on teada, et töötajad hukkusid tööülesandeid täites tundmatu gaasi või auru mürgituse tõttu.

Suure tõenäosusega jõuab see vaidlus ringkonnakohtusse, sest prokurör lubas otsuse edasi kaevata, võimalik, et viimase sõna peab ütlema riigikohus. Kõrgema astme kohus peab nüüd võtma seisukoha, kas Viru maakohtu loogikas leidub vigu, kui ta leidis, et hulgale ekspertiisidele vaatamata pole teada surma asjaolud. Surma põhjus (mürgistus) on ju ometi tuvastatud.

Aga kui otsus jõustub sellisena, nagu ta on, tekib küsimus, kuidas selliste juhtumite puhul üldse vastutajat leida. Kui selgub, et tööandja vastutust pole praegusel juhul tuvastatud, samas on teada, et töötajate surm polnud loomulik, siis see annab kinnitust, et allmaakaevanduses eksisteerib mingi senitundmatu oht töötajate elule ja tervisele. Ja samasugune tragöödia võib iga kell korduda. Sest pole ju teada, et ettevõttes oleks viimase kolme aasta jooksul muudetud senist töörežiimi ja ohutusnõudeid. Viimased on ju ettevõtte advokaadi väitel täielikult tagatud.

Praeguse kohtuotsuse valguses saab väita, et kaks kaevurit suri mingi seletamatu anomaalia tagajärjel ja kogu uurimine lõppes eimillegagi. Praegusel juhul pole aga nii oluline mitte see, kas süüdistatavad on süüdi või mitte ja missugust karistust on nad väärt, vaid see, kas kaevandusettevõttel on võimekust edaspidi selliseid õnnetusi ära hoida.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.