Saada vihje
JUHTKIRI: Õnnetusest tuleb õppida (0)

2015. aasta jaanuaris Estonia kaevanduses juhtunud traagiline õnnetus on seni Eesti põlevkivi kaevandamise ajaloos üks traagilisemaid ja mõistatuslikumaid. Viimast eelkõige seetõttu, et kuigi ekspertiis tuvastas, et hukkunud kaevurid surid mürgise gaasi sissehingamise tagajärjel, pole selle õnnetuse kõik asjaolud lõplikult teada ja ilmselt saladuseks jäävadki. Alates sellest, mis gaasiga ikkagi tegemist oli, lõpetades sellega, kuidas see kõik juhtuda sai, arvestades, et lähiminevikus ei ole ju meie allmaakaevandustes selliseid õnnetusi toimunud.

Me ei saa tõtata ette praegu käimas olevast kohtuprotsessist ning on kohtu asi öelda, kas need, kes selle intsidendi tõttu kohtupinki saadeti, on süüdi või mitte. Ja lõppude lõpuks polegi see niivõrd oluline, sest kellegi süüdi- või õigeksmõistmine ei too peredele nende toitjaid tagasi.

Küll on aga selle kriminaalasjaga saavutatud seda, et kogu süsteemi, maa-aluse kaevandamise sisekorda, ohutus- ja muid nõudeid on väga põhjalikult uuritud. Ja tehtud järeldusi, mille tagajärjel on juba positiivseid muutusi toimunud. Lisaks muutustele sise-eeskirjas on näiteks uuendatud kaevurite enesekaitsevahendite komplekte. Kui varem kasutuses olnud gaasianalüsaatorid näitasid enamjaolt vaid ühe ohtliku gaasi olemasolu, siis nüüd võeti kasutusse sellised, mis tuvastavad nelja. Rääkimata sellest, et lõpuks hakati tõsiselt tegelema ka küsimusega, mis puudutab maa all olevate diiselmasinate heitgaaside mõju töökeskkonnale.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.