Saada vihje
Narva lepib kahe korterelamu asemel ühe mänguväljakuga (0)
Sääraste tornidena nägid projekteerijad 2008. aastal Narva kesklinna kavandatud uusi korterelamuid. Nende rajamiseni pole aga ka kümne aasta möödudes jõutud. ESKIIS 

Narva kinnisvaraturu nõrkus on sundinud suurfirmat lükkama veelgi kaugemasse tulevikku kahe ammu lubatud korterelamu ehitust kesklinna. Nende asemel − kompensatsiooniks täitmata lubaduste eest − rajatakse lastele mänguväljak.

Narva linnavalitsus pidas ASiga Nordecon kirjavahetust juba ammu. Nordeconi ja Narva linnavalitsuse vaheliste suhete objekt on linnasüdames suure ristmiku lähedal Puškini tn 27 asuv krunt, kus varem paiknes vana spordikooli hoone. Sealsamas naabruses on Fama kaubanduskeskus, üle tee aga algab paari aasta pärast Narva riigigümnaasiumi ehitus ja Kesklinna põhikooli sõjaeelse hoone renoveerimine.

Fama kaubanduskeskuse arendamisega tegelev OÜ Fama Invest pidas 2006. aastal plaani ehitada linnalt soetatud naaberkrundile laguneva vana spordikooli asemele paar kuni 15korruselist korterelamut. Ent 2008. aastal alguse saanud kriisi tõttu ei söandanud firma niivõrd suurt investeeringut uude kinnisvarasse tegema hakata ning müüs maa koos juba valmis projekti ja saadud ehituslubadega ASile Nordecon (toona kandis ettevõte nime Linnaehitus).

AIVAR TUULBERG: Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korterelamut.

Kolme eelnimetatud subjekti 2009. aastal allkirjastatud kokkuleppe kohaselt läksid Nordeconile üle ka investeerimiskohustused linna ees kuni 2015. aasta lõpuni. Ent 2017. aasta lõpus valitses Narva kinnisvaraturul endiselt olukord, kus korterelamute ehitamine tähendaks raha tuulde loopimist. Sellest kirjutas aasta tagasi pikemalt ka Põhjarannik.

Esimene maja 2026. aastal

Narva linnavalitsus vormistas möödunud nädalal ametliku korraldusena Nordeconi väljapakutud uue kava, mis puudutab investeerimist varem linnale kuulunud krunti. Uuendatud kava kantakse 2006. aastast kehtivasse notariaalsesse kinnisvara ostu-müügilepingusse.

Uue kava esimene ja kõige reaalsem punkt on investeerida 2019. aasta 1. juuniks laste mänguväljaku ehitamisse vähemalt 36 667 eurot.

Alles 2025. aasta lõpuks plaanib Nordecon imvesteerida vähemalt 50 000 eurot tulevaste korterelamute projekteerimisse. 2026. aasta lõpuks on kontsern kohustatud investeerima 2 miljonit eurot neist esimese ehitusse, aasta hiljem aga ligi 2,8 miljonit teise rajamisse.

Kinnisvaraostjate poolt möödunud aastatel juba tehtud investeeringud Puškini 27 tühjalt seisvasse krunti on kokku ligikaudu 369 000 eurot. Selle raha eest lammutati endise spordikooli hoone, projekteeriti uusehitisi, heakorrastati territooriumi jne. Lõpptulemusena kujutab tulevase ehitusplatsi territoorium endast hooldatud ja linnaruumi hästi sulandunud tühermaad.

Olukord ei parane

Lahendades oma investeerimiskohustuste täitmise tähtaegade pikendamise küsimust, on AS Nordecon alates 2017. aastast koos kohalike ametnike ja komisjonidega jälginud olukorda kohalikul kinnisvaraturul. Nagu on öeldud linnavalitsuse korralduses, on linnamajandusameti ametnikud jälginud muudatusi sel turul alates 2012. aastast, tuginedes seejuures tehingute ametlikele andmetele, ning jõudnud samuti järeldusele, et olukord korterelamutega pole paranenud. Ning järelikult pole investeerimine praegu tõepoolest otstarbekas.

“Oleme vahepealsete aastate jooksul pidevalt jälginud Narva korterite turu olukorda, et alustada hoonete rajamist, kuid vaadates Narva kinnisvaraturu praegust statistikat, ei ole korterite ostu-müügitehingute aktiivsus ja hindade tase paraku näidanud elavnemise märke. Seda kinnitab ka maa-ameti statistika võrdlus (06.2011-06.2012 võrreldes 06.2016-06.2017). Selles ajavahemikus on kõrgema hinnaga tehingu hind langenud 1412 eurolt 1031 euroni ja mediaanhind tõusnud 316 eurolt 405 euroni. Vaadates ka viimaseid müügipakkumisi ja tehinguid, ei ole praegu olukord 2012. aasta seisuga võrreldes Narva korterite turul paranenud,” rääkis ASi Nordecon elamuarenduse osakonna juhataja Toomas Rell aasta tagasi.

2017. aasta detsembri alguses avaldas teise eduka suure ehitusfirma Rand & Tuulberg kaasomanik Aivar Tuulberg Põhjarannikus arvamust, et Narva kinnisvaraturul valitseb praegu anomaalia, mida on raske mõista.

“Narvas on ligikaudu 60 000 elanikku, ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist pole seal ehitatud mitte ühtegi korterelamut; Pärnus on elanikke 40 000, kuid korruselamuid on seal rajatud juba ei tea kui palju,” arutles Tuulebrg, kes plaanib sellest hoolimata rajada Narva etapiviisi uue elamu, kust avaneb uhke vaade piirijõele ja kahele selle kallastel asuvale kindlusele.

Just edukate teerajajate ja nende kogemuste puudumise tõttu on ehituseks vajaliku kapitali saamine Narvas tema meelest küsitav. “Mitte ükski pank ei tule meile siin appi,” sõnas Tuulberg.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.