Saada vihje
Kohtla-Järve politsei- ja päästemaja jaoks valiti uus asukoht (0)
Uus politsei- ja päästehoone peaks kerkima Järveküla tee 40/40c kinnistule, kus kunagi asus ehitustrust.Uus politsei- ja päästehoone peaks kerkima Järveküla tee 40/40c kinnistule, kus kunagi asus ehitustrust. 

Riigi Kinnisvara AS soovib ehitada Kohtla-Järve politsei ja pääste ühishoone Järve vene gümnaasiumi vastas asuva tondilossi asemele, eelistades seda Virumaa kolledži endisele hoonele, mida algul kaaluti.

Riigi Kinnisvara AS esitas Kohtla-Järve linnale avalduse detailplaneeringu algatamiseks uue siseturvalisuse hoone rajamiseks.

Järveküla tee 40/40c kinnistu ning ümbritseva maa-ala detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine uue politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti ühishoone ja seda teenindavate ehitiste rajamiseks. Samuti tuleb planeeringuga lahendada liikluskorraldus ja parkimine, tehnovõrkude paigutus jms.

“Järveküla tee 40/40c planeering on kavas kehtestada hiljemalt tuleva aasta märtsikuus. Jooksvalt lepitakse siseministeeriumiga kokku projekteerimise ja ehitamise ajakava,” märkis Riigi Kinnisvara ASi kommunikatsioonijuht Madis Idnurm.

Muudeti meelt

Veel aasta tagasi oli Riigi Kinnisvara AS seda meelt, et sisejulgeolekumaja tuleks ehitada Järveküla tee 35 tühjalt seisnud hoonesse, kus kuni 2005. aastani tegutses TTÜ Virumaa kolledž. Kinnistul, mis on praegu sihikule võetud ja mille Riigi Kinnisvara AS eelmisel sügisel omandas, asus kunagi ehitustrust.

“Järveküla tee 35 asuval kinnistul selgus planeerimise käigus täiendava maa-ala kasutamise vajadus,” põhjendas Idnurm meelemuutust. “Olukorda kaaludes otsustati, et mõistlikum on uue ühishoone rajamiseks kasutada Järveküla tee 40/40c kinnistut, mis on uue ühishoone rajamiseks piisava suuruse ja kujuga. On positiivne, et uue ühishoone rajamisega saame korrastada pikalt tühjalt seisnud ning linnapilti risustanud amortiseerunud hoonega kinnistu.”

Idnurm märkis, et praegu asub Kohtla-Järve politseijaoskond kolmekorruselises hoones aadressil Järveküla tee 36. Hoone on osalises kasutuses ning amortiseerunud, kommunikatsioonisüsteemid vajavad väljavahetamist. Päästeamet kasutab aga Kohtla-Järvel Lai t 7 kinnistul asuvaid hooneid, mis on amortiseerunud ega vasta päästekomandole esitatud nüüdisaegsetele nõuetele.

Kõrged ootused

“Saame funktsionaalselt töötava hoone, paremad tingimused varustuse hoidmiseks ja masinate hoolduseks,” kommenteeris Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann.

Ka politseinikel on uue ühishoone suhtes kõrged ootused, kinnitas Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusik.

“Uue hoone puhul on planeerimisel arvestatud nii noorsoopolitseinike, piirkonnapolitseinike, uurijate kui ka tõlkide vajadustega. Samuti on kavandatud ruumid patrullpolitseinikele ja seal on võimalik läbi viia vajalikke menetlustoiminguid. Lisaks pole unustatud puhkeruumide ehitust. Eraldi ruum on planeeritud veel ohvriabile ja kriminaalhooldajale. Loodan, et paremad töötingimused tõstavad ametnike motiveeritust ja tagavad heal tasemel teeninduskultuuri,” ütles Kuusik.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.