Saada vihje
Kohtla valda võivad tekkida päikeseenergiajaamad (0)
Paar aastat tagasi võeti päikeseenergia kasutusele Toila spaahotellis, suuremaid energiajaamu Ida-Virumaal seni veel ei ole.  Paar aastat tagasi võeti päikeseenergia kasutusele Toila spaahotellis, suuremaid energiajaamu Ida-Virumaal seni veel ei ole. 

Ida-Virumaal on rohelise energia võtmes räägitud seni peamiselt tuulikuparkidest, nüüd on tekkinud esimesed huvilised, kes tahavad siia päikeseenergiajaamu rajada. 

 

Tänavu kevadel Hiiumaale Kärdla külje alla Eesti seni võimsaima, 1,1megavatise päikeseelektrijaama rajanud AS Footonvolt saatis novembri hakul Kohtla vallavalitsusele kirja, uurimaks võimalusi rajada Järve külasse Keskuse kinnistule päikeseelektrijaam planeeritava liitumisvõimsusega 0,9 megavatti.

Maa kompimine

Footonvoldi juhatuse liige Marek-Andres Kauts ütles, et see teema on praegu veel väga toores: “Enne kui sellest üldse midagi rääkida, peame saama tagasisidet nii vallalt kui võrguettevõttelt. Praegu on tegemist alles eeluuringuga ja me vaatame paljusid kohti. Ükski teine uuritavatest kohtadest ei asu Ida-Virumaal.”

Kohtla abivallavanem Hillar Raag ütles samuti, et praegu on veel vara seda teemat kommenteerida. Küll aga väljastas vallavalitsus tänavu mais projekteerimistingimused OÜ-le Hõbeoja, kes kavandab päikeseelektrijaama Peeri külasse.

Footer reklaam
Test post injection

OÜ Hõbeoja esindajaga telefonitsi suhelda ei õnnestunud, ent projekteerimistingimuste järgi rajatakse Järve Tootjate OÜ omandis olevatele Vissi ja Mullika kinnistule aiaga piiratud, vaiadele toetuv päikesepaneelidest elektrienergiajaam, mille tootmismaht on kuni 2 MW.

Suured plaanid ka Eesti Energial

Päikeseenergiasse kavatseb lähiaastatel üha rohkem panustada ka praegu peamiselt põlevkivist elektrit tootev Eesti Energia.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter rääkis eelmisel nädalal ettevõtte kolmanda kvartali tulemuste tutvustamisel, et  elektritootmise viimine päikeseenergiajaamade näol tarbija juurde on üks Eesti Energia strateegilisi arengusuundi.

Tänavu augustis sõlmis Eesti Energia esimese päikeseelektrijaama rajamise lepingu Estonia piimafarmiga Järvamaal. “Farmi katusele peaks tulema 644 päikesepaneeli, mis hakkavad tootma elektrit kohapeal ja katavad märkimisväärse osa farmi elektritarbimisest,” ütles Sutter, lisades, et see on ettevõtte esimene suurem pilootprojekt, kuid ettevalmistamisel on veel mitmeid lepinguid. Estonia piimafarmi rajatava päikesejaama installeeritud võimusus on 174 kW.

Eesti Energia pressiesindaja Kaarel Kuusk täpsustas eile, et päikeseenergia tootmisest ja müügist on räägitud ka mitme Ida-Virumaal tegutseva ettevõttega. “Praegu veel ühtegi lepingut me Ida-Virumaal sõlminud pole,” tõdes ta, selgitades, et  Ida-Virumaal on palju tööstusettevõtteid, kes on liitunud elektrivõrguga keskpingel,  sellisel juhul on päikeseelektri tasuvusaeg oluliselt pikem kui madalpingel liitunud ettevõtetel.

Eesti Energia strateegiline eesmärk on toota 2021. aastaks  40 protsenti elektrist taastuvatest ja alternatiivsetest allikatest. Selleks on tuuleenergia ja biokütuste kasutamise kõrval kavas lähiajal ehitada päikeseenergia tootmisjaamu.

Ida-Virumaal on üks seniseid suuremaid päikeseenergia kasutajaid Toila sanatoorium. Sealse ujula katusel on 120 päikesepaneeli ja 9korruselise peahoone seintel veel 240 paneeli, mis muudavad pimedal ajal värvi ja on ühtlasi fassaadielemendiks. Sanatooriumi päikesepaneelide koguvõimsus on  85 kW.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.