Saada vihje
Narva nõuab bastioni ehitajalt miljonit (0)
Victoria bastioni välisseinte ladumise lõpetab АS Riito Ehitus. 

Narva hakkab kohut käima ehitajaga, kes jättis möödunud aastal lõpetamata iidse Victoria bastioni restaureerimise ning selle juurde külaliskeskuse rajamise.

Tallinna firma OÜ E&G ei suutnud möödunud aastal lõpetada Victoria bastioni ning sellega külgneva kurtiini restaureerimis- ja ehitustöid. Põhjuseks toodi see, et Narva linna 2009. aastal ette valmistatud projekt on iganenud ning et rajatis ise on pärast projekti valmimist progresseeruvalt lagunenud ja selle restaureerimisel tuleb ette palju ootamatusi.

Linn katkestas firmaga E&G lepingu 25. septembril ning konserveeris bastioni kiviseinad ja vahelaed talveks. Alanud uuel ehitushooajal jätkavad seal töid juba teised töövõtjad.

Linn tahab kohtu kaudu miljonit

Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti projektiosakonna juhataja Anne Veevo ütles, et töövõtjate vahetumise ja sellega kaasnenud asjaamiste tõttu pidi linn tegema lisakulutusi summas üle miljoni euro.

“Siia hulka kuuluvad nii trahvisanktsioonid kui ka objekti valvamisele ja konserveerimisele tehtavad kulutused, samuti kulutused kahele ekspertiisile, mille linn tellis, et teha kindlaks vajalike tööde maht. Kui see kõik kokku panna, siis tuleb veidi üle miljoni euro. Iseasi, kuivõrd põhjendatuks peab kõiki neid pretensioone kohus. Ent isegi kui me pool miljonit tagasi saame, piisab sellest, et ka kurtiin renoveerida,” rääkis Veevo.

Seniks aga kurtiini sein konserveeritakse ja selle renoveerimine lükatakse edasi paremate aegade saabumiseni, kuna ehitaja leidmiseks läbi viidud korduskonkurss näitas, et need tööd lähevad kavandatust kallimaks ning raha kõige jaoks enam ei jätku.

Veevo on seejuures teadlik, et OÜ E&G on praegu keerulises majanduslikus olukorras (ehkki seesama firma jätkab Narva linnaga edukalt koostööd Narva noorte meremeeste klubi uue hoone ehitamisel). Firma probleemidest on kirjutanud ka Äripäev. “On üsna tõenäoline, et me saame selle raha tagasi,” ütles Veevo. Nimelt võib nõude pöörata ka ASi Pärnu REV vastu, kellega koos OÜ E&G riigihankes osales.

“Nad kannavad võrdset vastutust,” on Veevo veendunud.

Kes kellele võlgu on?

Anne Veevo ütles, et ehitustööde eest ei ole Narva linn OÜ-le E&G rohkem kui vaja maksnud. Tõsi, lõplikku akti seoses lepingu lõpetamisega septembris ei ole siiani alla kirjutatud.

Ent OÜ E&G tegevjuht ja juhatuse liige Artur Fjodorov ütles, et linn on endisele töövõtjale siiski võlgu. Tema sõnul on nad ette valmistanud hagi Narva linna vastu.

“Linn on jätnud meile reaalselt tehtud tööde eest maksmata ligikaudu pool miljonit eurot,” ütles Fjodorov.

“Linn on esitanud meile nõude, kus umbes üht miljonit eurot nõutakse dokumendipuuduste eest: üksikutel protokollilehtedel on puudu allkirjad, mõnel paberil on lehekülje number puudu, fotode numbrid ei ole järjekorras ja muud sellised pisivead,” kommenteeris ta.

“Järelevalve ja ekspert on kinnitanud, et meie dokumentatsioon vastab nõuetele, aga tellija sellega ei lepi. Lisaks nõuab tellija paarkümmend tuhat eurot bastioni konserveerimistööde eest, mille tegelikkuses meie ise tellija nõudel enne ära tegime. Eks lõpuks otsustab kohus, kellel selles asjas õigus on ja kes kellele võlgu on,” võttis Fjodorov kokku.

Pidid avama möödunud aastal

Praeguseks on tegemata ligikaudu pooled tööd: lõpuni on restaureerimata bastioni ja kurtiini seinad ning valmis on tegemata endise püssirohukeldri ruumid, kus peaksid koha leidma ajalooline ekspositsioon ja külaliskeskus.

Läbi viidud uue riigihankekonkursi raames on juba selgunud ehitaja, kes peab lõpetama välisseinte ladumise: seda hakkab tegema АS Riito Ehitus. Nagu eespool juba kirjas, on projektiraha vähesuse tõttu edasi lükatud kurtiini fassaadi restaureerimine.

Samuti on välja valitud uus töövõtja, kes hakkab tegelema projekti eesmärgi seisukohast kõige tähtsama osa − püssirohukeldri ettevalmistamisega, et paigutada sinna ajalooline ekspositisoon ja külaliskeskus. Sellega hakkab tegelema OÜ RTS Infraehitus koostöös ASiga Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.

Needsamad firmad peavad lõpetama tööd ka bastioni kasemattides ja bastioni tipus olevas aias, heakorrastama kogu territooriumi ning koordineerima projekti kuni selle lõpuni välja. Kõige selle eest on nad küsinud ligikaudu 850 000 eurot ning selleks, et neile töö eest maksta, tuli Narval oma partneritega Venemaal Ivangorodis kokku leppida seal kokku hoitud projektiraha − 250 000 euro üleandmise kohta (kogu projekt valmib Venemaa ja Eesti koostöös).

Anne Veevo kinnitusel lõpetatakse Victoria bastioni rekonstrueerimistööd septembris-oktoobris ning siis avatakse ka külaliskeskus ja ekspositsioonid. Veevo sõnul suhtub projekti finantseeriv organisatsioon töö käigus tekkinud probleemidesse mõistvalt.

Victoria bastioni rekonstrueerimise ja turismiobjektiks muutmise projekti toetatakse Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi (ENPI) Eesti, Läti ja Vene piiriülese koostöö programmist 2007-2013. Projekti eelarve oli esialgu 2,9 miljonit eurot ning see nägi ette nii restaureerimis- ja ehitustöid kui ka originaalse ekspositsiooni loomist. Viimane on juba ammu valmis ning ootab laos oma aega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.