Saada vihje
Jõhvi volikogu esimees jäi valimata (0)
Eduard Easti (paremal) ettepanekul võeti volikogu esimehe valimine päevakorrast maha, kuid suure tõenäosusega valitakse ta ametisse järgmisel istungil, sest värskelt sõlmitud koalitsioonilepingu kohalselt kuulub see tasuliseks muutuv koht Keskfraktsioonile, kellele kuulub ka vallavanema koht, mida täidab Martin Repinski. PEETER LILLEVÄLI 

Neljapäeval toimunud istungil jäi Jõhvi vallavolikogu esimees valimata, kuna see küsimus, nagu ka komisjonide juhtide valimine ja saadikute hüvitiste tõstmine võeti, istungi algul Keskfraktsioon ettepanekul päevakorrast maha.

Keskerakondlane Eduard East põhjendas päevakorra kärpimist kolme saadiku puudumisega istungilt. Tema meelest tuleb volikogu tööd puudutavaid olulisi küsimusi arutada siis, kui kõik saadikud on kohal.

Vahetult enne istungit sõlmisid Keskfraktsioon ja valimisliit Jõhvi – meie kodu koalitsioonilepingu, mille kohaselt kuulub volikogu esimehe tasuline ametikoht Keskfraktsioonile. Seega on tõenäoline, et järgmisel istungil valitakse sellesse ametisse Eduard East. Eilsel istungil kukkus läbi Easti valimine Jõhvi valla esindajaks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu, kuna tal jäi puudu üks hääl – tema poolt hääletas 10 saadikut, vaja olnuks 11 poolthäält. Küll aga osutus 12 häälega IVOLi üldkogusse valituks vallavanem Martin Repinski.

OTSEBLOGI ISTUNGIST

15.58. Tervist! Põhjarannik teeb tekstipõhise otseülekande Jõhvi vallavolikogu istungilt, kus on muuhulgas päevakorras volikogu esimehe valimine ja saadikute hüvitiste tõstmine.

16.00 Volikogu istungit juhib Velli Naber.

16.01. Sissejuhatuseks õnnitleb vallavanem Martin Repinski 50. juubeli puhul Allan Mändi.

16. 02 Punased roosid saavad ka hiljutised sünnipäevalapsed Kaia Kaldvee, Roman Graf, Tamara Luigas ja Teet Enok.

16.05. Edauard East teeb ettepaneku võtta päevakorrast maha volikogu esimehe ja komisjonide juhtide valimine ning saadikute hüvitiste tõstmise küsimused. Põhjendab sellega, et istungilt puuduvad kolm saadikut – Tamara Põlevina, Maris Toomel ja Meelis Tint. Easti põhjendusest selgub, et volikogu esimeest saab valida vaid siis, kui kõik saadikud on kohal.

16.06. Niina Neglason väidab, et need eelnõud on ka juriidiliselt kirjaoskamatult koostatud.

16.10 14 poolthäälega võeti volikogu esimehe ja komisjonide juhtide ning saadikute hüvitiste tõstmise küsimused päevakorrast maha. VOLIKOGU ESIMEES JÄÄB TÄNA VALIMATA!

16. 11. Vastu olid neli fraktsiooni Jõhvi eest saadikut – Neglason, Kaldvee, Mihkelson, Paas.

16.12 Martin Repinski õnnitleb vahepeal ka volikogu kantselei juhatajat Maire Lumistet, kel oli eile sünnipäev.

16.14 – Martin Repinski teeb ettepaneku maksta alates 14. juunist kuni tema ametissee asumiseni vallavanema kohuseid täitnud endisele abivallavanemale Riina Sooäärele hüvitist 1500 eurot. 17 saadikut on poolt, üks – Teet Enok, erapooletu.

16.16 Pävakorda on jäänud mõned majandusküsimused. Arendusspetsialist Rein Luuse tutvustab promenaadi pikendamise projekti, milleks volikogu peab andma rahastamise omaosaluse garantii.

16.23 Kuna ehitushinnad on võrreldes varem eeldatuga oluliselt tõusnud, tuleb Jõhvi vallal promenaadi pikendamisesse, muusikaväljaku rajamiseks ja staadioni ehitamiseks oma eelarvest panustada täiendavalt üle miljoni euro.

16.26. Saadikutel küsimus pole, kõik on poolt peale Roman Grafi, kes ei osale hääletusel võimalikui huvide konflikti tõttu.

16.28 – Rein Luuse teeb ettekande Tammiku aherainepuistangust põhja pool asuva ca 5 hektari suuruse Hiietammiku kinnistu munitsipaalomandisse taotlemiseks.

16.30 – Küsimusi pole, kõik 18 saadikut on poolt.

16.32. Valitakse Jõhvi valla esindajaid Ida-Viru Omavalitsuste Liidu üldkogusse. Artur Seppern pakub üldkogusse Martin Repinski ja Eduard East ning juhatuse liikmeks volitatakse Repinski. Neglason teeb ettepaneku valida esindajaks Aivar Surva, kes aga taandab ennast, kuna see ettepanek oli ootamatu. Nimekirja jäävad Repinski ja East.

16.35- Nüüd kulub aega salajaseks hääletuseks.

16.43. Enne volikogu istungit sõlmisid fraktsioon Jõhvi – meie kodu ja Keskfraktsioon koalitsioonilepingu, mille kohaselt läheb volikogu esimehe (tasuline)  koht Keskfraktsionile ja aseesimehe koht fraktsioonile Jõhvi – meie kodu.  Reformierakond on vähemasti praegu, mängust välja jäänud ja Aivar Surva volikogu esimeheks ei saa (kui ta just Keskerakonda ei astu).

16.47 IVOLi esindajate hääletus näitas, et koalitsioonis on praod. Repinski saab vajalikud 12 häält ja osutub valituks, Edauard Easti poolt oli vaid 10 saadikut ja tema jäi IVOLi üldkogu ukse taha. Asendusliikmetest sai Max Kaur 12 häält ja osutus valituks, Aleksei Naumkin aga mitte, sest sai vaid 10 häält.

16. 49 Seppern palub, et saadikutele selgitatakse täpsemalt, kuidas on õige valimissedeleid täita. Neglason leiab, et kõik on haritud inimesed – kui ei oska, siis pole koht volikogu laua taga.

16.50 Tamara Luigas teeb lühikese sedeli täitmise kursuse.

16. 52. Nüüd hakatakse hääletama Jõhvi esindajaid Eesti linnade liidu üldkogusse. Kandidaadid on taas Repinski ja East.

16.59 Kursusest oli kasu. Repinski saab 13, East 11 häält ja osutuvad valituks.

17.00 Tänan tähelepanu eest, istung on läbi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.