Saada vihje
Otsustatud: Ida-Virumaa läheb üle tasuta ühistranspordile (0)
Tasuta lõunad on olemas? Ida-Virumaa omavalitsused läksid transpordiküsimuses lõhki, ent napilt jäid peale tasuta bussisõidu pooldajad.
PEETER LILLEVÄLI 

Ida-Virumaa ühistranspordikeskuse üldkoosolek otsustas eile ülinapi häälteenamusega võtta vastu riigi ettepanek minna 1. juulist maakonnaliinidel üle tasuta ühistranspordile. 

 

Siiani kaldusid nii Ida-Viru ühistranspordikeskus kui ka selle asutanud omavalitsuste esindajad tasuta ühistransporti skeptiliselt suhtuma.

Ühistranspordikeskuse koostatud lühianalüüs sisaldas vaid üht positiivset mõju omavat punkti, samal ajal kui negatiivseid oli kuus.

Lõplikult otsustamata

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert Aini Proos ütles, et praegu pole poliitikud veel üheselt otsustanud, kas tasulise ühistranspordi säilitamisel riik maksab mõnede gruppide (lapsed, pensionärid) soodustused kinni või peavad seda tegema omavalitsused. Igal juhul maksab riik kogu transpordikulu kinni siis, kui kehtestatakse pileti nullhind. Tema sõnul on riik ette näinud ka raha liinide tihendamiseks, kuid seda vaadatakse vajaduspõhiselt ja eraldatakse sinna, kus tõepoolest sõitjate arv tõuseb.

Omavalitsuste esindajad olid eile tasuta ühistranspordi puhul esiti valdavalt skeptilised.

Kohtla-Järve linn oli algusest peale selle vastu, ehkki seal on võimul tasuta ühistranspordi idee autor Keskerakond.

Linnapea Ljudmila Jantšenko ütles, et tasuta maakonnaliinid kahjustaks nende linnatranspordi toimimist. Kui praegu maksab doteeritud linnaliini pilet 1,10 eurot, siis hakkavad inimesed linnapea sõnul eelistama linna läbivaid tasuta maakonnaliinide busse, kus tekib ülerahvastatus, samal ajal kui linnaliinibussid jäävad pooltühjaks, vedaja piletitulu langeb ning tuleb hakata kas busside arvu vähendama või linnaeelarvest raha juurde maksma. Või mõlemat.

Selgelt oli tasuta transpordi vastu ka Toila vallavanem Eve East, kes tundis muret selle üle, et kuna vedajad on praegu niigi kahjumis, aitaks suvine piletimüügi kasv nende miinuseid vähendada. Tasuta transport lõikaks selle tuluallika ära. Praegu, suveaja alguses, on sõitjate arv maakonnaliinidel kasvanud 25 protsenti.

Aini Proos ütles, et vedajad on Eestis kahjumis seetõttu, et riigihangetel esitati liiga madalaid hinnapakkumisi. “Nad on teinud nii madalad pakkumised, et ükskõik kuidas nad ka ei vingerda, pole neid võimalik kasumisse tuua. Tasuta ühistranspordi puhul saavad nad raha rohkem.”

Sellele vaatamata jäi selgusetuks, kui palju rohkem siinsetele vedajatele riik maksma hakkab.

Narva-Jõesuu volikogu esimees Veikko Luhalaid ütles, et igal juhul oleks tasuta transport kasulik. “Praegu pakutakse omavalitsustele raha kätte. Selge, et sellega kaasnevad hirmud. Aga kui riik teeb asja, mis lõpuks uppi kukub, pole see meie vastutus,” rääkis samuti Keskerakonda kuuluv Luhalaid.

Talle oponeeris erakonnakaaslane Jantšenko: “Aga selle otsusega võtame me vastutuse endale.”

Võhmar on vastu ja poolt

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles, et ehkki tema tasuta ühistransporti ei poolda, hääletab ta selle poolt, kuna praegu peab vald liini pikendamise eest vedajale juurde maksma. “Kui nüüd hakkab riik maksma, siis mina olen poolt,” sõnas ta.

Ljudmila Jantšenko juhtis tähelepanu, et enamik maakonna inimesi elab linnades, kus on tasuline ühistransport, mis saab kannatada. “Meie maakonnale see ei sobi. Peab olema võrdne kohtlemine,” sõnas ta.

Näiteks Pärnumaa loobus just sel põhjusel tasuta ühistranspordist maakonnaliinidel, et see oleks hakanud kahjustama Pärnu linnaliine.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam  ütles, et esimesel aastal võib ju kõik toimida, ent pole teada, mis saab järgmistel aastatel maakonnaliinide riigipoolsest rahastamisest. Tema sõnul on tegemist eksperimendiga, mille tulemust keegi ei tea, aga mis võib lõppeda katastroofiga.

Jõhvile kasulik?

Jõhvi vallavanem Aleksei Naumkin  uuris, kas otsustamist ei saaks edasi lükata, aga kui selgus, et mitte, siis ütles, et Jõhvi on tasuta ühistranspordi poolt, kuna “meie inimesed ainult võidavad sellest”.

Hääletamisel olid  tasuta ühistranspordi poolt Veikko Luhalaid (Narva-Jõesuu), Aleksei Naumkin (Jõhvi) ja Tauno Võhmar (Alutaguse). Vastu olid Ljudmila Jantšenko (Kohtla-Järve) ning Eve East (Toila). Lüganuse vallavanem Viktor Rauam jäi erapooletuks ning seega võitsid napi häälteenamusega tasuta transpordi pooldajad.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko väljendas hääletuse tulemuste üle pettumust, öeldes, et Jõhvi vallavanem ei saanud ise aru, mille poolt ta hääletas, sest enamik jõhvilasi kasutab Kohtla-Järve linnaliine ning kui nende toimimine peaks tasuta maakonnaliinide pärast kahjustatud saama, ei ole see ka Jõhvi elanike huvides. Samas praegu Jõhvi vald linnaliine ei kaasdoteeri.

Mitmed koosolekul osalenud ennustasid eile, et tasuta ühistranspordi otsus tekitab Ida-Virumaa bussiliikluses suure segaduse, mille tulemused pole praegu ettearvatavad.

Eve East ütles, et vald peab nüüd arvestama sellega, et tasuta transport hakkab valda tooma ka soovimatuid külalisi, kelle tõttu kannatavad kohalik turvalisus ja avalik kord.

Bussifirmat Lüganuse HVM esindanud Silja Vask, kes töötab põhikohaga Toila vallavalitsuses pearaamatupidajana, ütles, et eilne otsus ehmatas teda ja see pigem kahjustab kui soosib bussifirmat, sest suvisel ajal kasvab piletimüügitulu, mis aga tasuta ühistranspordi puhul ära jääb. “Ei teagi, mis edasi saab,” sõnas ta murelikult.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.