Saada vihje
PABERLEHT 23. OKTOOBRIL – Valaste uued trepid, Narva põhiseadusevastased otsused, äripargi esimene pääsuke (0)
Esimene uus trepitorn on juba paigas (all vasakul), kohe asutakse vanu keerdtreppe eemaldama, et seejärel saaks ka teise uue torni (pildil kraana taga) kohale tõsta.
MATTI KÄMÄRÄ 

Valaste joa matkaraja ehitusel alustati eile uute treppide paigaldamist, peale selle jõuti vanad keerdtrepid pangast lahti lõigata ja üles kaldale tõsta; uue trepistiku paigaldamine jätkub ka täna. Tegelikult võinuks tööjärg juba märksa kaugemal olla, kui tegemiste käigus poleks ilmnenud paari ootamatust.  Parima lahenduse leidmiseni kulus  hulk arutelusid ja kohapeal käinud asjatundjaid.
***
Logistikaettevõte DPD Eesti avas Jõhvi äripargis ligi 1000 ruutmeetri suuruse ja üle miljoni euro maksma läinud uue terminalihoone ning sai sellega mõni aasta tagasi valminud Jõhvi äri- ja logistikapargi esimeseks ettevõtteks.
***
Õiguskantsler Ülle Madise läks Narva linna vastu riigikohtusse, sest leiab, et mitmed volikogus vastu võetud sotsiaalvaldkonda puudutavad õigusaktid on vastuolus põhiseadusega. “Mitmed Narva linnavolikogu kehtestatud sotsiaalteenuste osutamist sätestavad määrused ei ole kooskõlas sotsiaalhoolekande seadusega ning on seetõttu põhiseadusvastased. Narva elanikud ei saa linnalt vajaduse korral abi ega toetust nii, nagu seadus ette näeb. Õiguskantsleri ettepanekutest hoolimata pole Narva linnavolikogu õigusvastaseid määrusi muutnud,” kirjutas õiguskantsler oma taotluses riigikohtule tunnistada osa linnas kehtivaid regulatsioone põhiseadusvastaseks.
***
Olukord, kus vokalased jäid oktoobrist kohapealse perearstiabita, pole lahendust leidnud. Toila vallavalitsus esitas terviseametile vaide ja 280 allkirjaga pöördumine läks teele ka Voka elanikelt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.