Saada vihje
PABERLEHT 6. DETSEMBRIL – külm Sompa, reidid kaubanduskeskuses, muudatused töötukassas (0)
Sompa elanikud abilinnapea Ülle Lepassaare juures oma kütteprobleemidest rääkimas.
PEETER LILLEVÄLI 

Teisipäeva õhtul toimus Sompas Kohtla-Järve abilinnapea Ülle Lepassaare kabinetis stiihiline miiting: ooteruumi kogunenud kohalikud elanikud avaldasid valjult nördimust selle üle, et suurtest küttearvetest hoolimata on nad sunnitud oma tubades külmetama. Sompalased süüdistavad teenindavat firmat OSK Grupp temperatuurigraafiku mittejärgimises ning kinnitavad, et tänavu on neil majades tunduvalt külmem kui varem. OSK Grupi juht Leonid Hokkonen selgitas, et Sompa katlamaja töötab automaatrežiimil ning soojuse etteandmine käib välisõhu temperatuuri järgi. Enamik probleeme tekib majades selle tõttu, et inimesed ei mõista: majas ei saa radiaatorid kuumad ollagi, kui surve ja tsirkulatsioon pole õigesti seadistatud.
***
Pühade eel kontrollivad päästeameti inspektorid kaubanduskeskustes tuleohutusnõuete täitmist. Ida-Virumaa suuremates kaubanduskeskustes − Narva Astris ja Famas − korraldatud reidide põhjal ettekirjutusi alles koostatakse, kuid juba on teada, et rikkumisi on seal avastatud üksjagu.  Ida päästekeskuse tuleohutuskontrolli peainspektor Irina Belik ütles, et praegu on väga aktuaalne kauplusi ehtivate tuleohtlike jõuludekoratsioonide probleem, aga ka näiteks evakuatsioonipääsude lukustamine või nende ette ja evakuatsiooniteedele esemete ladustamine, mis võib tulekahju korral hoonest väljapääsemist takistada. Kauplusest kauplusesse käies fikseerivad inspektorid kohapeal kirjalikult kõik avastatud puudused, et hiljem nende kohta ametlikud ettekirjutused koostada. Järgmisel nädalal on kavas kordusreid.
***
Eesti Vabariigi valitsus otsustas kevadel, et töötukassa juurde loodav karjäärikeskus ühendab Innove Rajaleidja keskuste karjääriteenused töötukassa omadega. Muudatuste tulemusena koondub 1. jaanuarist noortele suunatud karjäärinõustamise teenus ja karjääriinfo vahendamine töötukassasse. Seega osutatakse karjäärinõustamise ja -info teenuseid edaspidi kõigile soovijaile, sealhulgas koolinoortele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.