Saada vihje
Sisekaitseakadeemia Narva viimine võib osutuda märksa odavamaks 36 miljonist (0)
Sisekaitseakadeemia võimalikuks asukohaks Narvas on linnavalitsus pakkunud Kreenholmi kvartalit. Sisekaitseakadeemia võimalikuks asukohaks Narvas on linnavalitsus pakkunud Kreenholmi kvartalit. 

Kui siseministeeriumis koostatud analüüsis pakutakse sisekaitseakadeemia Narva viimise ja uue õppekompleksi rajamise hinnaks ligemale 38 miljonit eurot, siis ühes teises ministeeriumis tehtud arvutuste järgi on see ühekordne kulu riigi jaoks mitu korda väiksem.

Siseministeeriumi hinnangul nõuaks 700 kadetile uue õppekompleksi rajamine Narva riigilt ühekordset investeeringut 35,9 miljonit eurot. Seevastu praktikabaasi arendamise korral oleks vaja investeerida ainult 2,14 miljonit eurot.

Põhjaranniku käsutuses olev, ühes teises ministeeriumis valminud arvutus toob aga välja sootuks teistsugused numbrid ja näitab, et praktikabaasi variant on kokkuvõttes isegi kulukam kui uue õppekompleksi Narva ehitamine. Nii on praktikabaasi puhul arvestatud ühekordseteks kuludeks 10,3 miljonit eurot ja uue kompleksi puhul vaid 9,8 miljonit, mis on ligemale neli korda vähem, kui on tuletanud siseministeerium.

Samas analüüsis tõdetakse, et tõsiselt võetavaks argumendiks ei saa pidada väidet, et sisekaitseakadeemia hakkaks Ida-Virumaal paiknemise korral ette valmistama riigile vähem lojaalseid ametnikke. “Kooli asukoha muudatusega ei peaks toimuma kandidaatide taustakontrolli nõrgenemine ega keeleoskuse nõuete alandamine,” on kirjas analüüsis, kus leitakse ka, et hoolimata kolimise vastaste väidetest, ei kinnita olemasolevad uuringud, et tekib raskusi õppurite leidmisega Ida-Virumaale.

Samas leitakse, et õppetegevust Narvas ei pea üles ehitama Tallinnas töötavate sisejulgeolekuametnike pendelrändele, vaid tuleks motiveerida õppejõude püsivalt Ida-Virumaale ümber asuma. “Kui praegu on osakoormusega õppejõutöö olnud Tallinna ametnike enesestmõistetav privileeg, siis tulevikus saaks sel moel innustada inimesi tööle ka Ida prefektuuri,” on kirjas analüüsis.

Sisekaitseakadeemia Narva kolimise üks tulisemaid vastaseid ja seda isegi Eesti riigi julgeolekuohuks nimetanud keskerakondlasest Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder tunnustas eile siseminister Andres Anvelti seisukohta, et Ida-Virumaale tuleks viia vaid treeningbaas ja jätta õppetöö Piritale. “Sisejulgeoleku mõttes võib investeeringu efekt osutuda aga hoopis negatiivseks, sest paljud õppejõudki on kinnitanud, et loobuvad kolimisplaanide teostumisel õpetamast,” tõdes Mölder, kes nimetas kolimist ka ebamõistlikult kalliks. (PR)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.