Saada vihje
ÜLDKONTAKT
NARVAS
VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
Postiaadress: Rakvere 8, 41532, Jõhvi
Toimetuse üldtelefon: 335 4444 ,502 0814
Faks: 335 4441
Postiaadress: 20309, Kerese 3, Narva
Toimetuse üldtelefon: 356 6652 ,523 5558
Faks: 356 6651
Peatoimetaja
Erik Gamzejev
Tegevtoimetaja
Erik Kalda
Sekretär
Lea Kiisküla
Ajakirjanik
Irina Kiviselg
Ajakirjanik
Teet Korsten
Ajakirjanik
Külli Kriis
Ajakirjanik
Ilja Smirnov
Ajakirjanik
Gerli Romanovitš
Ajakirjanik
Sirle Sommer-Kalda
Fotograaf
Peeter Lilleväli
Fotograaf
Matti Kämärä
Reklaamiosakonna juhataja
Ülle Metsar
Reklaami müügijuht
Riina Allsaar
Reklaami müügijuht
Pille Pajur
Reklaami kujundaja
Kristel Soomets
Sisukülgede küljendaja
Anne Keedus
Keeletoimetaja
Diana Berg
Keeletoimetaja
Kristel Tihhonjuk
Raamatupidaja
Maie Klemets