Saada vihje
Töökohti tuuakse Tallinnast ära tilkhaaval (0)

 


Kõige rohkem uusi töökohti on Ida-Virumaal poole aastaga lisandunud politsei- ja piirivalveametis. PEETER LILLEVÄLI 

Rahandusministeeriumi andmetel oli Ida-Virumaale planeeritud 255 töökohast veebruari lõpuks Tallinnast välja viidud 81 ehk 32%; uusi andmeid küsitakse ministeeriumist augustis.

Mõni nädal tagasi koondas keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) oma ainukese Ida-Virumaa esindaja ametikoha.

“Seoses välis- ja sisevahendite vähenemisega, keskkonnatasude seaduse muutmisega ning riigireformiga on KIK oma tööd reorganiseerimas. Üheks reorganiseerimise osaks on vastavalt KIKi nõukogu otsusele viia töö regioonipõhiseks,” põhjendas KIKi arendusüksuse juht Madis Kareda.

Tema sõnul moodustatakse tuleva aasta lõpuks viis regioonikeskust kokku 25 töökohaga ning nende ametnike töökohustused on keerukamad kui senistel maakondlikel töötajatel. Regioonidesse, mis teenindavad maakondasid, võetakse inimesi nii, et kõik maakonnad oleksid esindatud.

Taustaks tasub meenutada, et vahetult pärast mullu detsembris valitsuskabinetis sündinud kokkulepet Tallinnast töökohtade maakondadesse üleviimiseks koondas keskkonnaamet Ida-Virumaal kaks kalandusinspektorit.

Kohtute tugiteenuste keskusega, mille loomine pidi andma lõviosa lubatud sajast töökohast, läks kehvasti: riigieelarvesse see ei mahtunud ja plaan lükkus kaugemasse tulevikku.

Tollane riigihaldusminister Jaak Aab ütles seejärel, et edaspidi peavad riigiasutused koondamised ministriga kooskõlastama.

Pool aastat hiljem on rahandusministeeriumi seisukoht tiba teistsugune: töökohtade koondamine piirkondades tuleb kooskõlastada, kui tegemist on tervete üksuste või suuremaarvulise ametikohtade koondamisega, üksiku ametikoha koondamisel pole see vajalik.

Politsei ja töötukassa

Rahandusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Kristina Haavala ütles, et veebruari lõpuks oli pealinnast välja viidud 431 töökohta (pluss kaitseministeeriumi omad, mille kohta riigisaladus täpsemat infot anda ei luba), sh 81 Ida-Virumaale.

Enim töökohti on üle toonud politsei- ja piirivalveamet: 6 Jõhvi, 27 Narva.

“Enamik töökohti mitte ei toodud üle, vaid loodi,” ütles ameti pressiesindaja Seiko Kuik. “Veebruaris loodi Narva politseijaoskonda 26 ametikohta, neist kaks piirkonnapolitseinikule ja ülejäänud kiirreageerijatele. Praegu  käib nendele kohtadele politseinike värbamine. Lisaks otsitakse piirkonnapolitseinikku Sillamäele ja Kohtla-Järvele. Jõhvi loodi viis ametikohta ning sinna on inimesed leitud.

Ida-Virumaale liiklusmenetlusteenistuses 14 töökoha loomise kohta ütles Kuik, et liiklusjärelevalve kontseptsiooni alles töötatakse välja, mistõttu on vara selle teenistuse Ida-Virumaale kolimisest rääkida.

Arvukuselt järgmine on töötukassa (17 Jõhvi, 11 Narva, kokku 3 Sillamäele ja Kiviõlisse), kelle puhul tuleb rääkida siiski mitte töökohtade ületoomisest, vaid uute loomisest. Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahki sõnul tulenes nende loomise vajadus töövõimereformist, mis klientide arvu kasvatas, ning uusi juhtumikorraldajaid võetakse ametisse vajaduse kohaselt.

Justiitsministeeriumi plaanis pool õhku

Maksu- ja tolliametil on Ida-Virumaal kolm uut töökohta Jõhvis ja üks Narvas.

Ameti pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas ütles, et Narva loodi maksuaudiitori koht, Jõhvi kaks maksuaudiitori  ja üks uurija ametikoht; kõik neli kohta on täidetud.

Küsimusele, millal viiakse Narva ülejäänud 21 töökohta (plaan nägi ette kokku 22) ja millised ametikohad need on, jättis Kallas vastamata.

Justiitsministeerium, kelle Ida-Virumaaga seotud töökohtade plaan oli kõige suurejoonelisem, on lubatud sajast kohast suutnud üle tuua vaid kümme.

“Peame tuleva aasta märtsiks Ida-Virumaale viima 10 registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) ning 9 kohtunikuabi ametikohta. Töökohtade väljaviimine RIKis toimub liikuvuse järgi, mis tähendab, et töötaja lahkumisel kuulutatakse uus konkurss välja asukohaga Ida-Virumaal. Praegu on Ida-Virumaal RIKi värvatud kolm inimest,” rääkis ministeeriumi pressiesindaja Kristin Rammus.

Kohtunikuabide ametikohti viiakse tema sõnul  Ida-Virumaale (Narva) samuti lähtuvalt mujal vabanevatest ametikohtadest: “Seega oleme planeerinud täita kohtunikuabide ametikohti järk-järgult, kuni Narva on viidud 9 kohtunikuabi ametikohta. Praeguseks oleme täitnud kaks vabanenud kohtunikuabi kohta Narvas konkursi korras.”

Kohtute tugiteenuste keskusega, mille loomine pidi andma lõviosa lubatud sajast töökohast, läks kehvasti: riigieelarvesse see ei mahtunud ja plaan lükkus kaugemasse tulevikku.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.