Saada vihje
Ühistranspordikeskuse juhiks sai Heiki Luts (0)
Ida-Virumaa ühistranspordi peakorraldaja on nüüdsest Heiki Luts. ILJA SMIRNOV 

Ida-Viru ühistranspordikeskus valis esmaspäeval toimunud üldkoosolekul uueks juhatuse esimeheks Narva-Jõesuu linna kommunaalettevõtte ASi KA Vaiko praeguse juhi Heiki Lutsu; senine juhatuse esimees Monika Helmerand taandus juhatuse liikmeks. 

Kuu aega tagasi tuli maanteeamet Ida-Viru ühistranspordikeskuse (ÜTK) üldkoosolekul keskuse töös avastatud puudustele viidates välja ettepanekuga ÜTK koosseis välja vahetada ning korraldada konkurss uue juhi ja töötajate leidmiseks.

Kuus maakonna omavalitsust keskuse asutajatena vastasid omapoolse ettepanekuga võtta ametisse veel kaks juhatuse liiget, kellest üks oleks maanteeameti esindaja.

Läbirääkimiste käigus jõuti kompromissini, mille üldkoosolek eile kinnitas: vajaduse tõttu valida veel üks juhatuse liige muudeti ÜTK põhikirja, misjärel valiti juhatuse liikmeks omavalitsuste esitatud ainsa kandidaadina Heiki Luts. Üksiti sai Lutsust juhatuse esimees palgaga 2000 eurot, juhatuse senine esimees Monika Helmerand jätkab juhatuse liikmena ning töökoormuse vähenemise tõttu langes tema palk 1700 eurole.

Ida-Virumaa omavalitsusliidu juhatuse esimees Eve East kinnitas, et juhatuse suurenemine ei too kaasa lisakulutusi ÜTK-le ega omavalitsustele: “On kokku lepitud minna sellise koosseisu ja tegevusega kuni märtsikuuni, siis vaadatakse töökorraldus uuesti üle.”

Nii ehituse- kui logistikaharidusega Heiki Luts alustab uues ametis tänasest, loobudes senisest juhatuse liikme kohast Narva-Jõesuu kommunaalettevõttes AS KA Vaiko.

Footer reklaam
Test post injection

Luts ütles, et läks logistikat õppima siis, kui Sillamäel hakati sadamat ehitama, ent lõpuks jäi ikka tollases Vaivara vallas ametisse.

“Oma lõputöö tegin just nimelt ühistranspordist Ida-Virumaal, täpsemalt Vaivara piirkonnas, mis hõlmas ka kolme linna,” pole see teema talle sugugi võõras.

Vajaduspõhine ühistransport

“Kui keskuses on nüüd lisatööjõud ning uuel juhatuse esimehel on ka riigihangete korraldamise kogemusi, siis me arvame, et asjad lähevad edasi hästi ning ka riigihange saab jaanuaris välja kuulutatud,” oli ÜTK ühe asutajaliikme maanteeameti esindaja Aini Proos üsna optimistlik. “Maanteeamet omalt poolt muidugi aitab − hankedokumentidega ja ka liinivõrku kokku panna,” lisas ta.

Heiki Lutsu sõnul on oluline teema, millega tuleb tegelda, busside graafikus püsimine, samuti see, et osa bussiliine jäi teenindamata, ehkki arveid nende eest esitati.

“Tasuta ühistransport on sõitjaid juurde toonud, peale- ja mahaminemiseks kulub rohkem aega ja graafikud tuleb ka selles mõttes üle vaadata,” märkis ta.

Eve East märkis, et omavalitsustel on veel paar nädalat aega oma territooriumil kulgevate liinide kohta ettepanekuid teha − just nende ettepanekute põhjal hakkab kujunema vajaduspõhine liinivõrk. Ka on omavalitsusliidu juurde moodustatud ühistranspordikomisjon, kuhu kuuluvad kõigi omavalitsuste asjakohased spetsialistid, kes ettepanekud ja taotlused läbi töötavad.

“Me alustame nullist − ei hakka olemasolevat liinivõrku parandama, vaid teeme uue,” ütles ta.

Maanteeamet ajutiselt rahul

“Asi on keeruline: liinivõrk on vaja uue hanke jaoks ringi teha, praegused lepingud üle vaadata − töökoormus on nii suur, et vähemalt ajutiselt on mõistlik seda rohkemate inimestega teha. Seda enam, et tuleb teha uus hange ja me nägime, et senisel koosseisul ei jätkunud selleks jõudu,” rääkis Aini Proos.

Suurimaks probleemiks, millega ÜTK peab lähiajal tegelema, nimetas ta seda, et bussifirmad järgiksid sõiduplaane, lisaks on maanteeametil kavas mõned lepingutega seotud asjad koos uue juhatusega läbi vaadata.

“Selle lahendusega, mille üldkoosolek täna kinnitas, oleme ajutiselt rahul. Veebruari lõpu poole vaatame, kuidas töö on sujunud, ja seejärel otsustab üldkoosolek, mis edasi saab.”

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.